Naujienos

Naujienos

SEMINARAS „RAŠTINGUMO IR TEKSTO KŪRIMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS 9-12 KLASĖSE“

Spalio 30 dieną Antano Smetonos gimnazijoje vyko seminaras Ukmergės rajono lietuvių kalbos mokytojams „Raštingumo ir teksto kūrimo įgūdžių ugdymas 9-12 klasėse“. Seminarą vedė Augutė Liutkevičienė, Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė. Seminare mokytoja pasidalino patirtimi, kaip ugdomas raštingumas 9-10 klasėje, aptarė ugdymo(si) metodus, pateikė užduočių pavyzdžių, kaip dirbti be literatūros vadovėlio 9-10 klasėje pagal naują Pagrindinio ugdymo programą, pateikė ir literatūrinio ugdymo užduočių pavyzdžių,  kokiais metodais mokomasi rašinio 11-12 klasėse, grožinio teksto skaitymo pavyzdžių, aptarė mokinių darbų pavyzdžius bei jų vertinimą. Šis seminaras buvo išties naudingas praktiniu požiūriu: rajono lituanistės įgijo naujos patirties, patobulino savo dalykines kompetencijas.