Naujienos

Naujienos

Tėvų susirinkimas Lopšelyje-darželyje „Buratinas“

UŠPT specialistai dažnai kviečiami į ugdymo įstaigas konsultuoti vaikus, tėvus, pedagogus, dalyvauti Vaiko gerovės komisijoje, tarpininkauti tarp tėvų ir ugdymo įstaigos. Rudenį ir pavasarį ugdymo įstaigose vykstantys tėvų susirinkimai, į kuriuos neretai kviečiami UŠPT psichologai, juose skaitomi pranešimai, vedamos paskaitos tėvams aktualiais klausimais.

Š.m. spalio mėnesį UŠPT studentė – praktikantė psichologė Inga vedė paskaitą tėvams L/d“Buratinas“, tema – „Ribos: girti, bausti, drausti?“