Naujienos

Naujienos

Apskritojo stalo diskusija

2017 m. lapkričio mėn. 9 d. Ukmergės Užupio pagrindinėje mokykloje  įvyko apskritojo stalo diskusija „2, 4 klasių mokinių nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatų analizė ir priemonės mokymosi pasiekimų ir pažangos gerinimui“. Renginyje dalyvavo 40 rajono pradinių klasių mokytojų, Ukmergės raj. sav. administracijos švietimo ir sporto skyriaus  vyr. specialistai.

Renginio metu pranešimus skaitė:

Edita  Komarovienė, Ukmergės  rajono ugdymo įstaigų pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio  pirmininkė. Pranešimo tema – „Pradinio ugdymo iššūkiai ir galimybės“.

Arūnas  Augustinas, Ukmergės raj. sav. administracijos švietimo ir sporto skyriaus  vyr. specialistas. Pranešimo tema – „Ukmergės raj. ugdymo įstaigų 2017 m. 2,4 klasių mokinių nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai. Analizė. Tendencijos“

Renginio metu dalyviai aktyviai dirbo grupėse, nagrinėdami šiuos klausimus:

  • Kaip mums sekasi gerinti mokinių mokymąsi įgyvendinant bendrąsias ugdymo programas: sėkmės, problemos, įžvalgos.
  • Kas daro įtaką mokinių pasiekimams ir ką mokytojas galėtų padaryti, kad mokinių pasiekimai gerėtų?
  • Kaip Jūsų įstaigoje analizuojami nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai ir kaip panaudojama ši informacija?

Aptarus šiuos klausimus darbo grupėse, vyko kiekvienos grupės išvadų pristatymas ir  bendras visų dalyvių aptarimas.

Diskusijos metu vyko šiltas ir produktyvus bendravimas, išsakytos  problemos, pasidžiaugta ugdytinių pasiekimais, pasidalinta patirtimi ir įžvalgomis. Ukmergės raj. sav. administracijos švietimo ir sporto skyriaus  vyr. specialistai  atsakė į pateiktus  dalyvių klausimus.