Naujienos

Naujienos

Vadybinių kompetencijų stiprinimo programa

Vadybinių kompetencijų stiprinimo programa siekiama padėti būsimiems vadovams pasirengti kompetencijų vertinimui, motyvuoti pedagogus  rinktis ugdymo įstaigos vadovo kelią.

Programos trukmė – 2 metai, 200 akademinių valandų. Programos įgyvendinimo pradžia – 2018 m. spalio mėn., pabaiga – 2020 m. spalio mėn.

Programa susideda iš 4 modulių:

pirmasis modulis – bendrųjų kompetencijų ugdymas (50 ak. val.);

antrasis modulis – strateginis švietimo įstaigos valdymas (50 ak. val.);

trečiasis modulis – vadovavimas ugdymui ir mokymuisi, pedagogų kvalifikacijos tobulinimui (50 ak. val.);

ketvirtasis modulis – įstaigos struktūros, procesų ir išteklių valdymas, partnerystė ir bendradarbiavimas (50 ak. val.).

Modulio struktūra: 20 ak. val. skiriama teorinių žinių įgijimui, 20 ak. val. – praktiniam mokymuisi, 10 ak. val. – savarankiškam darbui. 

Programos biudžeto sandara: savivaldybės biudžeto lėšos (45 %), mokymo lėšos (45%), asmeninės lėšos (10%). Viso apie 15 000 Eur.

Programos rengėjai: Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos metodininkai ir konsultantai.

Programa įgyvendinama pasitelkiant išorės lektorius (šalyje akredituotas programas), vietinius lektorius (Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos akredituotas programas), vietinius konsultantus.

Daugiau informacijos apie jau įvykusius mokymus rasite čia.