Rajono pradinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio metodinės tarybos narių pasitarimas

Spalio 1d. įvyko  rajono pradinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio metodinės tarybos narių pasitarimas virtualioje erdvėje „ZOOM“.  Pasitarimo metu  buvo aptartos būrelio veiklos 2020-2021 m. m, sudarytas metodinės veiklos planas , diskutuota dėl pradinių klasių mokinių olimpiadų organizavimo nuotoliniu būdų galimybės ir kiti klausimai.