Gerosios patirties sklaidos renginys – atvira veikla „Magiškoji STEAM laboratorija“

Rajono ikimokyklinių įstaigų pedagogės 2022 m. rugsėjo 20 d. dalyvavo gerosios patirties sklaidos renginyje „Magiškoji STEAM laboratorija“,  kuris vyko Ukmergės vaikų lopšelyje –darželyje „Eglutė“. Atviros veiklos metu pasidalinta patirtimi su kolegėmis, kaip kūrybiškai bei inovatyviai organizuoti ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą, panaudojant įvairias STEAM veiklas. Renginio […]

Rajono pradinių klasių mokytojos rengiasi pokyčiams pradinukų finansinio raštingumo ugdyme

Birželio 16-17  d. Ukmergės švietimo pagalbos tarnyboje vyko finansinio raštingumo ir verslumo ugdymo mokymai rajono pradinių klasių mokytojams. Kvalifikacijos tobulinimo programos tikslas – plėtoti pradinių klasių mokytojų finansinio raštingumo ir verslumo dalykines ir didaktines kompetencijas, kurios leistų programą pabaigusiems mokytojams dirbti su finansinio raštingumo stiprinimo […]

Atvira veikla „Šiuolaikiško ugdymo dėlionė“

Rajono pedagogės, dirbančios su mišraus amžiaus vaikų grupėmis ir ikimokyklinių įstaigų pradedančios pedagogės, 2022 m. gegužės 13 d. dalyvavo gerosios patirties sklaidos renginyje „Šiuolaikiško ugdymo dėlionė“, kuris vyko Ukmergės vaikų lopšelyje -darželyje „Nykštukas“. Įstaigos veiklą pristatė ir sveikinimo žodžius renginio dalyviams tarė Rita Motiejūnienė, Ukmergės […]

Projektas „Mąstau, kuriu – pramogų parką turiu“

Džiaugiamės matydami drąsius ir kūrybingus Ukmergės vaikų lopšelių – darželių „Buratinas“, „Eglutė“, „Nykštukas“, „Žiogelis“, „Vaikystė“, Užupio pagrindinės mokyklos bei  Pabaisko skyriaus ikimokyklinių bei priešmokyklinių grupių vaikučius, kurie dalyvavo 9 mėnesius trukusiame projekte „Mąstau, kuriu – pramogų parką turiu“.                  Projekto metu buvo siekiama formuoti ir […]

Informatinio mąstymo ugdymas pradinėse klasėse

Rajono pradinių klasių mokytojai ir švietimo pagalbos mokiniui specialistai 2022 m. gegužės 12 d. dalyvavo gerosios patirties seminare „Informatinio mąstymo ugdymas pradinėse klasėse“, kuris vyko Ukmergės Šilo progimnazijoje. Susitikimo metu Šilo progimnazijos direktorius Darius Kaplūnas papasakojo apie informatinio mąstymo svarbą, informacinių technologijų integravimo būtinybę į […]

Tęsiamos projekto veiklos

2022  gegužės  10 – gegužės 25 d.  Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba  tęsia  projekto  Nr.   08.6.1-ESFA-T-927-01-0487   „Inkliuzinis   ugdymas   –   komandinė   pagalba   vaikui,   tėvams, mokyklai“ veiklas. Užsiėmimus  “Artimiausios aplinkos įtraukimas į ugdymą(si)“  tėveliams  veda specialioji pedagogė Daiva Karvelienė ir specialioji pedagogė, logopedė Vitalija Taraškevičienė. Dalyviai   susipažins     su   […]

Tęsiamos projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0487 „Inkliuzinis ugdymas – komandinė pagalba vaikui, tėvams, mokyklai“ veiklos

2022 m. balandžio 27 – gegužės 5 d. Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba tęsia projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0487 „Inkliuzinis ugdymas – komandinė pagalba vaikui, tėvams, mokyklai“ veiklas. Užsiėmimus  vaikams veda  psichologės Ilona Zinkevičiūtė ir Vilma Vaicekauskienė. Pagrindinis veiklų tikslas – mokyti skirtingų poreikių turinčius vaikus tinkamai bendrauti […]

Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba skelbia Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkursą

Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba skelbia Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkursą (toliau – Konkursas). Konkursas skirtas plėtoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi paslaugas Ukmergės  rajone. Paraiškas Konkursui teikia neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjai Ukmergės švietimo pagalbos tarnybai (adresu Klaipėdos […]

Metodinė priemonė ,,Popieriaus masės gaminimas ir panaudojimas technologijų pamokose skulptūriniams darbams“

Rajono pradinio ugdymo pedagogai ir jų ugdytiniai dalyvavo metodinėje priemonėje ,,Popieriaus masės gaminimas ir panaudojimas technologijų pamokose skulptūriniams darbams“. Moksleiviai pamokų metu išmoko pasigaminti popieriaus masę, panaudojant antrines žaliavas – popierinių kiaušinių dėklus. Bendradarbiaudami tarpusavyje pasigamino linksmų Velykinių zuikių šeimyną, kuri džiugina pačius mokinius ir […]