Atvira veikla „Šiuolaikiško ugdymo dėlionė“

Rajono pedagogės, dirbančios su mišraus amžiaus vaikų grupėmis ir ikimokyklinių įstaigų pradedančios pedagogės, 2022 m. gegužės 13 d. dalyvavo gerosios patirties sklaidos renginyje „Šiuolaikiško ugdymo dėlionė“, kuris vyko Ukmergės vaikų lopšelyje -darželyje „Nykštukas“. Įstaigos veiklą pristatė ir sveikinimo žodžius renginio dalyviams tarė Rita Motiejūnienė, Ukmergės […]

Projektas „Mąstau, kuriu – pramogų parką turiu“

Džiaugiamės matydami drąsius ir kūrybingus Ukmergės vaikų lopšelių – darželių „Buratinas“, „Eglutė“, „Nykštukas“, „Žiogelis“, „Vaikystė“, Užupio pagrindinės mokyklos bei  Pabaisko skyriaus ikimokyklinių bei priešmokyklinių grupių vaikučius, kurie dalyvavo 9 mėnesius trukusiame projekte „Mąstau, kuriu – pramogų parką turiu“.                  Projekto metu buvo siekiama formuoti ir […]

Informatinio mąstymo ugdymas pradinėse klasėse

Rajono pradinių klasių mokytojai ir švietimo pagalbos mokiniui specialistai 2022 m. gegužės 12 d. dalyvavo gerosios patirties seminare „Informatinio mąstymo ugdymas pradinėse klasėse“, kuris vyko Ukmergės Šilo progimnazijoje. Susitikimo metu Šilo progimnazijos direktorius Darius Kaplūnas papasakojo apie informatinio mąstymo svarbą, informacinių technologijų integravimo būtinybę į […]

Tęsiamos projekto veiklos

2022  gegužės  10 – gegužės 25 d.  Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba  tęsia  projekto  Nr.   08.6.1-ESFA-T-927-01-0487   „Inkliuzinis   ugdymas   –   komandinė   pagalba   vaikui,   tėvams, mokyklai“ veiklas. Užsiėmimus  “Artimiausios aplinkos įtraukimas į ugdymą(si)“  tėveliams  veda specialioji pedagogė Daiva Karvelienė ir specialioji pedagogė, logopedė Vitalija Taraškevičienė. Dalyviai   susipažins     su   […]