Tęsiamos projekto veiklos

2022  gegužės  10 – gegužės 25 d.  Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba  tęsia  projekto  Nr.   08.6.1-ESFA-T-927-01-0487   „Inkliuzinis   ugdymas   –   komandinė   pagalba   vaikui,   tėvams, mokyklai“ veiklas. Užsiėmimus  “Artimiausios aplinkos įtraukimas į ugdymą(si)“  tėveliams  veda specialioji pedagogė Daiva Karvelienė ir specialioji pedagogė, logopedė Vitalija Taraškevičienė. Dalyviai   susipažins     su   […]

Tęsiamos projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0487 „Inkliuzinis ugdymas – komandinė pagalba vaikui, tėvams, mokyklai“ veiklos

2022 m. balandžio 27 – gegužės 5 d. Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba tęsia projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0487 „Inkliuzinis ugdymas – komandinė pagalba vaikui, tėvams, mokyklai“ veiklas. Užsiėmimus  vaikams veda  psichologės Ilona Zinkevičiūtė ir Vilma Vaicekauskienė. Pagrindinis veiklų tikslas – mokyti skirtingų poreikių turinčius vaikus tinkamai bendrauti […]