Biudžeto ataskaitos

Biudžeto ataskaitos

Ukmergės pedagoginė psichologinė tarnyba

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS 2017.03.31

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2016.12.31 (METINIS)

2016 METŲ BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

2016 METŲ KOVO 31 D. BIUDŽETO ATASKAITŲ RINKINYS

2015 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ ATASKAITA

2015 METŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2015 M. RUGSĖJO 30 D.

2015 METŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2015 M. BIRŽELIO 30 D.

BIUDŽETO ATASKAITŲ RINKINYS 2015 M. KOVO 31 D.

Ukmergės švietimo centras

Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba