Finansinės ataskaitos

Finansinės ataskaitos

Ukmergės švietimo centras

Finansinės ataskaitos 2017 m. kovo 31 d.

Aiškinamasis raštas 2016 m. I ketv.

Finansinės ataskaitos 2016 m.

Finansinės ataskaitos 2016 m. II ketv.

Finansinės ataskaitos 2016-03-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m.

Pinigų srautų ataskaita 2015 m.

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2015 m.

Finansavimo sumos pagal šaltinį 2015 m.

Finansinės būklės ataskaita 2015 m.

Aiškinamasis raštas 2015 m.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2015-09-30

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2015-06-30

Pedagoginė psichologinė tarnyba

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2017.03.31

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2016.12.31

2016-09-30 FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

No Url Found

2016 METŲ TREČIOJO KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

No Url Found

2016-09-30 FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

No Url Found

2016 METŲ BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

No Url Found

2016 METŲ KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

No Url Found

2015 METŲ FINANSINĖS SUMOS PAGAL ŠALTINĮ

2015 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2015 METŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2015 M. RUGSĖJO 30 D.

2015 METŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2015 M. BIRŽELIO 30 D.

Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2017.06.30

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2017.09.30