Konsultavimas

Konsultavimas

Būtina išankstinė registracija telefonu: 8-340-61888.

 

Psichologinis konsultavimas

Konsultuojami vaikai bei jaunuoliai iki 21 metų amžiaus. Psichologinė konsultacija yra savanoriška ir konfidenciali. Psichologas padeda suprasti iškilusių sunkumų priežastis bei surasti efektyvios pagalbos sprendimo būdus.

 

Pedagoginis konsultavimas

Logopedas, specialusis pedagogas konsultuoja ir teikia rekomendacijas vaikams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams ir specialistams švietimo pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, bendrųjų ugdymo programų, ugdymo metodų bei ugdomosios aplinkos pritaikymo ir specialiųjų mokymo priemonių parinkimo klausimais.

 

Socialinis pedagoginis konsultavimas

Socialinis pedagogas konsultuoja specialistus, tėvus(globėjams, rūpintojams) dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių įstatymo įgyvendinimo, formų pildymo, ugdymo organizavimo.