Ugdymo grupė

Ugdymo grupė

Ukmergės švietimo pagalbos tarnyboje tęsia veiklą ugdymo grupė. Grupę lanko 11 vaikų, turinčių klausos, kalbos ir komunikacijos sutrikimų, mokymosi sunkumų bei kitų raidos sutrikimų.

Ugdymo grupėje su vaikais dirba specialioji pedagogė, logopedė, Vitalija Taraškevičienė. Grupėje sutrikusios klausos vaikams yra vedamos korekcinės pratybos – kvėpavimo ir balso lavinimo, klausos lavinimo, tarties mokymo, žodyno plėtros, kalbos ugdymo, skaitymo iš lūpų, kalbinio bendravimo, matematinių vaizdinių formavimo, aplinkos pažinimo. Dirbant su vaikais, turinčiais kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų, specialiųjų ugdymosi poreikių svarbu garsų tarimo įtvirtinimas, pasyviojo ir aktyviojo žodyno plėtimas, foneminės klausos lavinimas, garsinės analizės bei sintezės įgūdžių formavimas, skaitymo ir rašymo įgūdžių formavimas, rišliosios kalbos lavinimas, regimojo suvokimo, taktilinių pojūčių vystymas, mąstymo, dėmesio, atminties lavinimas.

Organizuojant veiklą grupėje daug dėmesio yra skiriama pačiam ugdymo procesui. Svarbu parinkti tokius ugdymo(si) metodus ir būdus, taip organizuoti užsiėmimus, kad galėtume įveikti mokymosi sunkumus. Užduotys paruošiamos individualios, jos pateikiamos ant atskirų lapų. Visiems vaikams yra rašomi užduočių sąsiuviniai, skirti darbui namuose, kartojimui, ko vaikais išmoko.

Darbui su vaikais yra naudojamos įvairios priemonės: vaizdinės priemonės kalbai ugdyti, klausai lavinti, kortelės, segtuvai žodyno plėtimui, paveikslėliai rišliosios kalbos lavinimui, vadovėliai, mokomosios kompiuterinės programos.

Vaikai noriai lanko ugdymo grupę. Tėvai yra patenkinti grupės darbu, džiaugiasi savo vaikų pasiekimais.