Viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai

Ukmergės švietimo centras

PIRKIMŲ PLANAS 2015 M.

Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės 2015 m.

Viešųjų pirkimų organizavimo tvarka 2015 m.

Ukmergės pedagoginė psichologinė tarnyba

Viešųjų pirkimų planas 2017 m.

Viešųjų pirkimų planas 2016 m.

Viešųjų pirkimų ataskaita

Mažos vertės pirkimas kompiuteriams įsigyti

Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba

Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės