Tarnybos vizija

01

Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba – atvira, moderni ir kokybiškas švietimo paslaugas teikianti įstaiga.

Vertybės

02

Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba:

  • vadovaujasi demokratinio valdymo principais, kuria bendradarbiavimo, tarpusavio supratimo ir pagarbos vienas kitam atmosferą, plėtoja draugišką saviraiškos ir saviugdos aplinką;
  • skatina inovatyvumą, lyderystę, kūrybiškumą, komandinį darbą, gerosios patirties sklaidą;
  • taiko šiuolaikinius darbo organizavimo ir vadybos metodus.

Tarnybos misija

03

Užtikrinti kokybišką pedagoginės bei psichologinės pagalbos teikimą, kvalifikacijos tobulinimą, neformalųjį švietimą Ukmergės ir kitų rajonų gyventojams.

shape