Rezervinio mokyklinio autobuso paskirtis:

  • Ukmergės rajono ugdymo įstaigų mokiniams vežti pagal tų įstaigų prašymus į mokyklą ir atgal pagal mokyklos direktoriaus patvirtintus maršrutus;
  • vežti mokinius dalyvauti rajoniniuose ir respublikiniuose mokinių konkursuose ir olimpiadose pagal mokyklos arba savivaldybės veiklos planą;
  • vežti mokinius ar (ir) mokytojus į pažintinės veiklos renginius, pažintinius objektus pagal Tarnybos veiklos planą;
  • vežti mokytojus (darbuotojus) į kvalifikacijos tobulinimo renginius;
  • vežti kitas Tarnybai reikalingas priemones (knygas, prekes, ūkio reikmėms ir kt).