Pobūdis: Gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams.

Darbas su ikimokyklinio / mokyklinio amžiaus vaikais, jų tėvais, konstruktyviai sprendžiant iškilusias problemas.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 1. aukštasis universitetinis išsilavinimas (psichologo kvalifikacija);
 2. kompiuterinio darbo gebėjimai turi atitikti bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus, informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas;
 3. atsakingumas, punktualumas, iniciatyvumas, pozityvus mąstymas, gebėjimas pasirinkti efektyvius darbo metodus. Turi išmanyti psichologo darbą reglamentuojančius dokumentus, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, švietimo sistemą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Švietimo ir mokslo ministro įsakymus, kitus teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktiškai.

Asmenys, pretenduojantys į šias (švietimo pagalbos specialistų) pareigybes, privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 3. išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
 4. gyvenimo aprašymą (CV);
 5. darbo stažą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 6. galima pateikti buvusių ar esamų darboviečių rekomendacijas;
 7. pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, atrankos datą, vietą ir laiką bus išsiųsti jų nurodytu elektroniniu paštu ar informuoti telefonu.

Pretendentas gali pateikti dokumentus: elektroniniu paštu arba registruotu laišku. Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami apie pokalbio laiką individualiai.

 1. Darbo sutarties rūšis – neterminuota.
 2. Darbo krūvis – 18 val. per savaitę.
 3. Darbo užmokestis: atlyginimas: apie 850 Eur iki mokesčių.

Kontaktiniai duomenys: Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba, Klaipėdos g. 17, Ukmergė, tel. (8 340) 53509, el. p. rastine@usc.lt