Efektyvios tėvystės įgūdžių mokymo programos tikslai:

Pats svarbiausias specialisto darbo su tėvų grupe tikslas – suteikti tokią paramą tėvystės (vaikų auginimo ir auklėjimo) procese, kuri paskatintų šeimoje kurti palankią vaiko raidai aplinką bei jo poreikius atitinkantį bendravimą.

Dirbant su tėvais siekiama padėti tėvams taikyti nesmurtinę discipliną bei išmokyti empatiško bendravimo, todėl tėvystės įgūdžių mokymo grupės yra veiksminga vaikų prievartos ir apleistumo prevencijos priemonė.

▷ Ne mažiau svarbus ir savitarpio paramos aspektas – grupinė užsiėmimų forma leidžia tėvams pasijusti ne vieniems su savo problemomis, patirti bendrumo jausmą, pasijusti naudingiems, nes yra galimybė palaikyti kitus.

▷ Galiausiai, galimybė išreikšti jausmus (kaltę, pyktį, frustraciją, nerimą), susijusius su vaikų auklėjimo sunkumais, sumažina tėvų įtampą, padeda jiems atkurti emocinę pusiausvyrą ir tuo pačiu tinkamiau reaguoti į vaiko elgesio problemas.

 

Programos ištakos:

Ši programa sudaryta, remiantis esminėmis sėkmingos tėvystės prielaidomis, sujungiant keturių svarbiausių tėvystės įgūdžių mokymo krypčių žinias ir įgūdžius:

▷ adlerietiško tėvų mokymo (svarbiausia prielaida – pagrindiniai vaiko poreikiai yra priklausyti ir jaustis svarbiam; gerbdami vaiką ir juo tikėdami, tėvai gali padėti jam augti pasitikinčiu, atsakingu, savarankišku);

▷ bihevioristinio tėvų mokymo (svarbiausia prielaida – elgesys yra išmokstamas: tiek tinkamas, tiek netinkamas elgesys įsitvirtina, jei patenkina kažkokius vaiko poreikius ir yra kaip nors pastiprinamas);

▷ humanistinio tėvų mokymo (svarbiausia prielaida – tėvų ir vaikų bendravimas turi būti grįstas empatija, autentiškumu ir priėmimu; tėvų ir vaikų teisės bei poreikiai yra vienodai svarbūs);

▷ prieraišumo teorija grįsto tėvų mokymo (svarbiausia prielaida – sėkmingos tėvystės ir optimalios vaiko raidos pagrindą sudaro saugus vaiko prisirišimas prie tėvų).

 

Dalyviai:

Efektyvios tėvystės įgūdžių mokymuose gali dalyvauti tėvai, įtėviai, globėjai, seneliai ar kiti asmenys, auginantys ir auklėjantys vaikus. Būtų gerai, jei mokymuose kartu dalyvautų tie suaugusieji, kurie drauge augina vaiką (mama ir tėtis, mama ir močiutė, mama ir patėvis ar kt.), tačiau gali dalyvauti ir vienas suaugęs šeimos narys. Vaikai šiuose mokymuose dalyvauti negali.

 

Laiko rėmai:

Bendra mokymų trukmė – 12 valandų. 4 kassavaitiniai susitikimai po 3 valandas turi vykti tą pačią savaitės dieną ir tuo pačiu, iš anksto numatytu laiku. Kiekvienas 3 val. susitikimas vedamas su 15 min. pertrauka.

 

Grupės dydis:

Efektyvios tėvystės įgūdžių mokymai vyksta uždaros grupės principu – tos pačios sudėties grupė kartu pradeda ir baigia mokymus. Grupėje gali būti nuo 8 iki 12 asmenų. Pasitaiko, jog jau prasidėjus mokymams, kuris nors iš grupės narių paprašo priimti ir kitą jo šeimos narį. Grupę galima papildyti ne vėliau kaip iki antrojo susitikimo, jei yra vietų.

 

Efektyvios tėvystė:

I susitikimas. Vaiko raida ir elgesys.

II susitikimas. Geresnio ryšio su vaiku kūrimas.

III susitikimas. Jausmų supratimas ir valdymas.

IV susitikimas. Pozityvi disciplina.

Informacija ruošiama.