Balandžio 17 d. gimnazijoje vyko profesinio tobulinimo programos  „Pasiruošimas ugdymo turinio atnaujinimui – kompetencijomis grįsto ugdymo turinio įgyvendinimas“ mokymai.

Mokyklų tobulinimo centro lektorė dr. Eglė Pranckūnienė pristatė, kas naujo atnaujintose programose, kodėl šiuolaikinis ugdymo turinys yra grindžiamas kompetencijomis, kokios kompetencijų ugdymo strategijos pamokose yra paveikiausios.

Mokymų dalyviai išbandė konkrečias planavimo, ugdymo organizavimo strategijas, stiprinančias mokytojų bendradarbiavimą ugdymo turinio atnaujinimo darbuose.