Konferencija „Mokomės kartu: nuo Antikos iki dirbtinio intelekto“

Gruodžio 14 d. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademijoje Kaune vyko konferencija „Mokomės kartu: nuo Antikos iki dirbtinio intelekto“, kurioje dalyvavo ir Švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Jolanta Gelūnaitė.

Konferencijos tikslas – sukurti sąlygas aukštą motyvaciją turinčių mokinių gabumams ir kūrybiškumui atsiskleisti STEAM, filosofijos, etikos, lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbų, istorijos ir geografijos, teatro, šokio, muzikos srityse; ugdyti/stiprinti mokinių dalykines ir bendrąsias kompetencijas gilinantis į socialines, kultūrines ir pilietines problemas, skatinti kaupti patirtį rengiant ir pristatant projektines veiklas, tiriamuosius bei kūrybinius darbus, pranešimus savo interesų srityje, patirti tyrinėjimo ir atradimo džiaugsmą akademinėje aplinkoje.

Konferenciją pradėjo VDU rektorius Juozas Augutis, džiaugdamasis, kad Universitetas atveria duris ne tik studentams, bet ir mokiniams, kurių, besidominčių mokslu, yra tiek daug.

Įvadinį pranešimą „Apie tris svarbiausius dalykus: sąvaržėlę, kryžminį atsuktuvą ir vieno cento monetą“ skaitė  VDU Švietimo akademijos kanclerio pavaduotojas, humanitarinių mokslų daktaras Mindaugas Nefas.

Antroje dalyje mokiniai, suskirstyti į sekcijas, pristatė savo pranešimus ir projektus apie gamtosaugines veiklas mokyklose, tarptautinio bakalaureato programos patirtį, Erasmus+ veiklas ir kt.