Lietuvos gimnazijų mokinių mokslinių tiriamųjų darbų konferencija

Vilniaus „Saulės“ privati gimnazija bendradarbiaudama su ISM Ekonomikos ir vadybos universitetu, Lietuvos nevalstybinių bendrojo lavinimo įstaigų asociacija ir Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba  2023 m. lapkričio 20 d. organizavo Lietuvos gimnazijų mokinių mokslinių tiriamųjų darbų konferenciją, kurios tikslas – skatinti aktyvų mokinių domėjimąsi įvairiomis ugdymo(si) sritimis ir tiriamąja veikla, ugdant pažinimo, kūrybiškumo ir komunikavimo kompetencijas. Renginys vyko ISM Ekonomikos ir vadybos universiteto patalpose Vilniuje.

Konferenciją pradėjo ir sveikinimo žodį  tarė  ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto rektorius prof. dr. Dalius Misiūnas, ISM studentų priėmimo vadybininkas Titas Kuodys supažindino su studijų galimybėmis ISM Vadybos ir ekonomikos universitete, o ISM Executive School Skaitmeninės transformacijos ir verslo modulio vadovas Gediminas Buivydas perskaitė pranešimą „Dirbtinis intelektas: ar man nebereikės mokytis“.

Vėliau vyko mokinių mokslinių tiriamųjų darbų pristatymas. Mokiniai iš Vilniaus, Kauno, Alytaus, Akmenės, Klaipėdos, Druskininkų, Trakų, Vilkaviškio miestų ir rajonų pristatė 31 tiriamąjį darbą. Džiaugiamės mokinių prasmingais projektinių darbų rezultatais.

Manome, kad konferencijos dalyviai klausydami pranešimų ir dalindamiesi patirtimi įgijo tiriamosios veiklos bei vadovavimo mokinių tiriamajai veiklai gebėjimų.