Piešinių kūrybinis projektas „Vaikas keleivis – saugus ir atsakingas eismo dalyvis“

        Rajono priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikai dalyvavo piešinių kūrybiniame projekte „Vaikas keleivis – saugus ir atsakingas eismo dalyvis“, kuris vyko 2024 m. balandžio 2 – 19 d. Projektą inicijavo ir organizavo   – Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba kartu su Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ukmergės rajono policijos komisariatu. Projektas sudomino vaikus iš beveik visų rajono ugdymo įstaigų, konkursui buvo pateikti 64 piešiniai. Piešiniai buvo nutapyti skirtinga atlikimo technika ir priemonėmis, tačiau visi atitiko konkurso temą – „Vaikas keleivis – saugus ir atsakingas eismo dalyvis“. Projekto dalyviai piešė savo įspūdžius iš kelionių įvairiomis transporto priemonėmis: lengvaisiais automobiliais, autobusais, traukiniais, lėktuvais, dviračiais (kaip keleiviai). Taip pat jų piešiniuose atsispindėjo, kad keliaujant laikomasi saugaus elgesio taisyklių: keliaujant dviračiu dėvimas šalmas, keliaujant automobiliu, autobusu, mokykliniu autobusu užsisegami saugos diržai arba naudojamos automobilinėse kėdutės ir pan. 

        Balandžio 24 d. dešimt geriausių piešinių autorių buvo pakviesti apsilankyti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ukmergės rajono policijos komisariate ir apdovanoti. Vaikams didelį įspūdį paliko apsilankymas policijos komisariate ir susitikimas su policijos draugu – šuniuku Amsiumi.  Visi konkurse dalyvavę vaikai apdovanoti atminimo dovanėlėmis, mokytojos parengę vaikus konkursui – padėkos raštais. 

        Projekto tikslas buvo sudaryti sąlygas rajono priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikams ugdyti (-s) savo kaip eismo dalyvio – keleivio (automobilio, autobuso, dviračio, traukinio, lėktuvo) saugaus eismo kompetenciją. Siekti, kad vaikai suvoktų eismo aplinką, joje egzistuojančią tvarką, kylančias grėsmes ir būdus kaip eismo aplinkoje keliauti saugiai.