Spalio 30 d. rajono geografijos mokytojai dalyvavo metodinio būrelio pasitarime, kuris vyko Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijoje.

Metodinio būrelio pirmininkė Daiva Prokapienė aptarė praeitais mokslo metais vykusius renginius, diskutuota apie planuojamas metodinio būrelio veiklas 2023-2024 mokslo metais.

Pasitarimo dalyvės aktyviai diskutavo apie atnaujintos pradinio ugdymo programos aktualijas, dalijosi rūpesčiais dėl vadovėlių trūkumo.

Pasidalinta rugsėjo 22-23 dienomis Birštone vykusio Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos forumo ,,Geografija – dabarties ir ateities mokslas“ aktualijomis. Jas pristatė J. Basanavičiaus gimnazijos geografijos mokytoja-metodininkė Daiva Prokapienė, A.Smetonos gimnazijos geografijos mokytoja-metodininkė Dalia Vaičiūnienė ir Šilo progimnazijos mokytoja J.Kuodienė. Forumo metu mokytojos išklausė kolegų pranešimus, svarstė dalykinius ir aktualius klausimus, stebėjo projektinius darbus, susipažino su Birštono miesto ir jo apylinkių geografija, dalyvavo protmūšyje ,,Geografų kovos“, pasodino raudonąjį beržą Birštono ,,Eglės“ sanatorijos kieme. Buvo puiki proga pabendrauti, pasidalinti savo patirtimi.