Balandžio 27 d. Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos salėje vyko rajono II -osios užsienio kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas.

Pasitarimo metu aptarti rajono bendrojo ugdymo mokyklų 10-11 klasių mokinių 2023 m. rusų (užsienio) kalbos olimpiados rezultatai. A. Smetonos gimnazijos rusų (užsienio) kalbos mokytoja-metodininkė Snaiguolė Pocienė pasidalino informacija apie atnaujintą rusų (užsienio) kalbos bendrąją ugdymo programą, pristatė seminaro „Diferencijuotas mokymas, atitinkantis visų besimokančiųjų poreikius“ aktualijas, bei aptarė metodinio būrelio veiklą.

Ukmergės r. Vidiškių pagrindinės mokyklos rusų (užsienio) kalbos mokytoja Larisa Skardžiuvienė pasidalino gerąją darbo patirtimi apie šiuolaikinę rusų (antrosios užsienio) kalbos pamoką, virtualias mokymo(si) aplinkas ir inovatyvius bei efektyvius mokymo būdus bei metodus.

Pasitarimo dalyvės pasidžiaugė savo pasiekimais ir išsakė problemas bei lūkesčius dėl sėkmingo tolimesnio ugdymo organizavimo pagal atnaujintą rusų (užsienio) kalbos bendrojo ugdymo programą.