Spalio 10 dieną rajono matematikos mokytojai dalyvavo  metodinio būrelio pasitarime, kuris vyko  Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje. Mokytojus pasveikino ir su profesinių studijų galimybėmis šioje mokykloje  supažindino direktoriaus pavaduotojas Rimantas Jankūnas.

Pasitarime taip pat  dalyvavo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistai Arūnas Augustinas ir Irena Lukoševičienė.

Vyr. specialistas A. Augustinas skaitė pranešimą „Matematika: NMPP, PUPP ir VBE rezultatų analizė“ ir kartu su mokytojais aptarė mokinių pasiekimus bei  diskutavo, ir ieškojo pačių geriausių metodų, kad mūsų rajono vaikai galėtų kuo geriau mokytis matematikos.

Technologijų ir verslo mokyklos mokytojas Jonas Čepukėnas pasidalijo įspūdžiais iš Italijos. Jis ten lankėsi rugsėjo 27-spalio 4 dienomis pagal Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos vykdomą Erasmus + trumpalaikių bendrojo ugdymo institucijų mokinių ir darbuotojų mobilumo programos projektą Nr. 2022-1-LT01-KA122-SCH-000076140 „Inovatyvių ugdymo(si) priemonių taikymas ir informacinių priemonių naudojimas“. Vizito metu mokytojas J. Čepukėnas lankėsi Sicilijos mokyklose ir stebėjo ugdymo turinio integravimo galimybes, kurios padeda mokiniams pritaikyti savo gebėjimus ir įprasmina mokymąsi, padeda greičiau įsiminti reikiamą informaciją, pagilina, išplečia ir susieja žinias bei gebėjimus, žadina mokinių mokymosi motyvaciją, ugdo mokinių gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti.

Metodinio būrelio pirmininkė Sigutė Dačkienė dalinosi mintimis apie praeitais mokslo metais vykusius renginius, buvo aptarti sunkumai, lūkesčiai, sėkmės bei diskutuojama apie planuojamas veiklas.

Metodinio būrelio nariai išsirinko naują metodinio būrelio metodinę tarybą.