Spalio 10 d. Ukmergės švietimo pagalbos tarnyboje vyko rajono pradinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio metodinės tarybos narių pasitarimas. Pasitarimo dalyvės aktyviai diskutavo apie atnaujintos pradinio ugdymo programos aktualijas, dalijosi rūpesčiais dėl vadovėlių trūkumo. Dalyvės pabrėžė, kad programos atnaujintos, o ne parengtos visai naujos, todėl jose nėra radikalių permainų, dėl kurių mokytojams būtų sudėtinga atnaujinti savo veiklas.

Pasitarimo metu vyko metodinio būrelio veiklų planavimas 2023 – 2024 m. m.: planuojama aktyviai dalintis gerąja darbo patirtimi įgyvendinant atnaujint` pradinio ugdymo programą, taip pat surengti respublikinę konferenciją įtraukiojo ugdymo tema.

Nepaisant rūpesčių, kurie neramina pradinių klasių mokytojas, buvo smagu kolegiškai susitikti, pasidalinti džiaugsmais ir rūpesčiais tarpusavyje.