Minint Pasaulinę autizmo supratimo dieną, balandžio antrąją, Ukmergės rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio nariai rinkosi į diskusiją ,,Kitoks požiūris į Autizmo iššūkius: nuo pažinimo iki ugdymo strategijų”. Ukmergės ,,Ryto” ugdymo centro pedagogai dalijosi gerąja patirtimi, ugdant autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus, užtikrinant saugią, poreikius atitinkančią ugdymo (-si) aplinką. Pranešimą skaitė ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės mokytoja Lina Kazlauskaitė ,,Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą, ugdymas ikimokyklinėje ir priešmokyklinėje grupėje”. Mokytoja-specialioji pedagogė Regina Šimatonienė parengė pranešimą ,,Alternatyvioji ir augmentinė komunikacija, jos taikymas, ugdant mokinius turinčius autizmo spektro sutrikimų”. Mokytoja-specialioji pedagogė Aneta Beliauskienė skaitė pranešimą ,,Pozityvaus elgesio pritaikymo ir intervencijos sistemos PEPIS taikymas Ukmergės ,,Ryto” ugdymo centre. Mokyklos direktorė Agnė Talalienė dalijosi gerąją patirtimi, kurią parsivežė iš Danijos ir Nyderlandų ,,Švietimo pagalbos teikimo ir organizavimo sistema Danijoje bei Nyderlanduose”. Autizmas tai įvairiapusis vystymosi sutrikimas, kuris pasireiškia socialinėje, verbalinėje ir neverbalinėje komunikacijoje ir elgesyje. Daugelis pasipuošę mėlynai, fotografavomės prie begalybės ženklo – autizmo spektro sutrikimo simbolio. Sakoma, kad nėra vienodų autistiškų asmenų ir spektras toks platus, kaip begalybė.

(Rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio informacija)