Respublikinė praktinė konferencija „MOKOMĖS KARTU SU STEAM“

Ukmergės rajono pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio metodinės tarybos iniciatyva  2024 m. balandžio 2 d. vyko respublikinė praktinė konferencija „MOKOMĖS KARTU SU STEAM“.  Renginio tikslas buvo  pasidalinti žiniomis, idėjomis ir gerosios praktinės veiklos pavyzdžiais įgyvendinant ir organizuojant STEAM pradiniame ugdyme, didinti mokinių domėjimąsi STEAM mokslais: gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija, menais ir matematika.

Konferencijoje dalyvavo 1-4 klasių mokytojai ir jų mokiniai iš visos Lietuvos: Alytaus, Kauno r. , Klaipėdos, Jonavos r., Panevėžio ir žinoma iš Ukmergės.  

Konferencijoje buvo smagu pasidalinti naujausiomis žiniomis, patirtimi, idėjomis ir praktiniais pavyzdžiais. Dalyviai suprato, kad STEAM pamoka paremta ne tik stipria tarpdalykine integracija , bet svarbiausias tokios pamokos ir tokio ugdymo elementas – problematika, kuri sužadina būtinybę veikti kartu papildant, sustiprinant vienam kitą ir taip pažadinant mokinių smalsumą kritiškai mąstyti, tyrinėti, ieškoti sprendimo būdų, kurti, ne tik identifikuoti ir suvokti savo artimą aplinką, bet ir plačiau pažvelgti į mokomųjų dalykų sąsajas ir realų praktinį pritaikomumą.