Pedagogai noriai dalyvauja Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos organizuojamose edukacinėse išvykose po respubliką, kur lankosi kitų rajonų švietimo įstaigose ir praplečia savo dalykines ir didaktines kompetencijas. Kartu gilinamos bendrosios ir bendrakultūrinės kompetencijos.

Birželio 13 d. rajono socialinės pedagogės lankėsi Anykščių  Antano Baranausko pagrindinės mokyklos specialiojo  ugdymo skyriaus daugiafunkciame centre. Centro darbuotojai pasidalino gerąja patirtimi, supažindino kaip vyksta įtraukusis ugdymas, parodė centro  patalpas, klases, kabinetus, priemones, kuriomis naudojasi ugdydami mokinius – tai ir planšetės, ir relaksacijos kabinete interaktyvus smėlis, relaksacinė muzika, filmukai ir t.t.

Pakalbinome  ir mokinius – visi jaučiasi puikiai, noriai lanko šią įstaigą. Centrą lanko 41 ugdytinis, visų poreikiai patenkinti, dirbama mokinių gerovei.

Laikas praleistas centre buvo labai įdomus ir naudingas. Mus šiltai sutiko šio centro vedėja Asta Kalinauskienė, kiti centro pedagogai.

Po pietų apsilankėme Anykščių meno inkubatoriuje, regioninio parko muziejuje.