Socialinių pedagogų metodinis pasitarimas

2024 m. kovo 13 d. Ukmergės Antano Smetonos gimnazijoje vyko rajono socialinių pedagogų metodinis pasitarimas. Agnė Gruodienė, Antano Smetonos gimnazijos socialinė pedagogė, skaitė pranešimą tema „Ukmergės rajono psichoaktyvių medžiagų vartojimo situacijų valdymo algoritmas ir prevencinių priemonių planas“. Daiva Grinienė, Švietimo pagalbos tarnybos socialinė pedagogė, pristatė rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių lankomumo (2022-2023 m. m. I pusm./2023-2024 m. m. I pusm.) lyginamąją analizę.

Pasitarime taip pat buvo aptarti einamieji klausimai, pasidalinta gerąja patirtimi.