Pirmadienį, lapkričio 13-ąją, vyko nuotolinis Ukmergės rajono lietuvių kalbos mokytojų metodinis pasitarimas. Jo metu svarstyti aktualūs lietuvių kalbos mokymo klausimai. Ypač daug dėmesio buvo skiriama 11 (3 gimnazijos) klasės mokinių mokymui. Kaip žinia, šios klasės mokinių šiais mokslo metais laukia naujas išbandymas – lietuvių kalbos tarpinis patikrinimas, o tai kelia daug nerimo šioje klasėje dėstantiems mokytojams. Savo įžvalgomis čia tema pasidalijo rajono lituanistų metodinio būrelio pirmininkė Rasa Povylienė, dalyvaujanti Lietuvos mokytojams skirtuose mokymuose šia tema. Į pokalbį, diskusiją įsijungė ir kitos su 11 klase dirbančios mokytojos.

Be minėto klausimo, kalbėta ir apie 5-10 klasių mokinių mokymo aktualijas, taip pat planuoti kiti būsimi lituanistiniai renginiai.