Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba  skelbia Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkursą (toliau – Konkursas).

Konkursas skirtas plėtoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi paslaugas Ukmergės  rajone.

Paraiškas Konkursui teikia neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjai Ukmergės švietimo pagalbos tarnybai (adresu Klaipėdos g. 17, Ukmergė 20131) iki 2020 m. rugpjūčio 25 d.

Programos turinys turi atitikti „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo“ nuostatas ir bent vieną iš prioritetų:

  • tėvų švietimas;
  • socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas;
  • IKT kompetencijų ir profesinių gebėjimų ugdymas;
  • sveikatingumo ugdymas;

Paraiškų teikimo klausimais konsultuoja Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos metodininkas Vidmantas  Krikštaponis  telefonu Nr. 8 618 15269, elektroniniu paštu v.krikstaponis@usc.lt

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMŲ FINANSAVIMO IR ATRANKOS APRAŠAS

1 priedas 2 priedas 3 priedas