2020 m. kovo mėn. 25 d., 13 va

2020 m. kovo mėn. 25 d., 13 val. vyko virtualus Ukmergės r. specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio pasitarimas tema ,,Ukmergės r. specialiųjų pedagogų ir logopedų darbo nuotoliu perspektyvos ir galimybės”. Pasitarimo metu rajono specialistai aptarė specialiųjų pedagogų ir logopedų pasirengimą darbui nuotoliniu būdu, pasidalijo darbo organizavimo nuotoliu būdais, priemonėmis ir galimybėmis. Svarstė, kaip nuotoliniu būdu bus teikiama pagalbą rajono SUP mokiniams, jų tėvams (globėjams) ir pedagogams, buvo aptartos komunikavimo priemonės. Specialistai pasidalijo savo žiniomis, kokias skaitmenines priemones planuoja naudoti dirbant nuotoliniu būdu su SUP mokiniais. Nutarta, kad visi specialistų pasiūlymai bus apibendrinti ir parengtos rekomendacijos dėl pagalbos teikimo SUP mokiniams, jų tėvams ir pedagogams nuotoliniu būdu.

 

Kitas virtualus metodinio būrelio pasitarimas planuojamas balandžio mėn. 04 d., 10 val., kurio metu specialistai pasidalins patirtimi, kaip sekėsi teikti pagalbą nuotoliniu būdu.

l. vyko virtualus Ukmergės r. specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio pasitarimas tema ,,Ukmergės r. specialiųjų pedagogų ir logopedų darbo nuotoliu perspektyvos ir galimybės”. Pasitarimo metu rajono specialistai aptarė specialiųjų pedagogų ir logopedų pasirengimą darbui nuotoliniu būdu, pasidalijo darbo organizavimo nuotoliu būdais, priemonėmis ir galimybėmis. Svarstė, kaip nuotoliniu būdu bus teikiama pagalbą rajono SUP mokiniams, jų tėvams (globėjams) ir pedagogams, buvo aptartos komunikavimo priemonės. Specialistai pasidalijo savo žiniomis, kokias skaitmenines priemones planuoja naudoti dirbant nuotoliniu būdu su SUP mokiniais. Nutarta, kad visi specialistų pasiūlymai bus apibendrinti ir parengtos rekomendacijos dėl pagalbos teikimo SUP mokiniams, jų tėvams ir pedagogams nuotoliniu būdu.

 

Kitas virtualus metodinio būrelio pasitarimas planuojamas balandžio mėn. 04 d., 10 val., kurio metu specialistai pasidalins patirtimi, kaip sekėsi teikti pagalbą nuotoliniu būdu.