Apskrito stalo diskusija „Atnaujintų dorinio ugdymo programų įgyvendinimo patirtys“

Birželio 19 dieną Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos netradicinėje erdvėje – „Žaliojoje klasėje“ vyko rajono dorinio ugdymo (tikybos ir etikos) mokytojų apskrito stalo diskusija „Atnaujintų ugdymo programų įgyvendinimo patirtys“. Mokytojai diskutavo, kaip sekėsi šiais metais įgyvendinti naują dorinio ugdymo programos turinį 1, 3, 5, 7, I ir III gimnazijos klasėse. Aptarė iškilusius iššūkius bei atrastus sprendimus. Pasidžiaugė sėkmingos praktikos geraisiais pavyzdžiais. Diskusijos dalyviai dalijosi gerąja darbo patirtimi ir turima metodine medžiaga, kurią naudojo įgyvendindami naujas dorinio ugdymo programas.

Dėkojame visiems  dalyviams už gerosios patirties sklaidą ir aktyvų dalyvavimą diskusijoje.