Apskritojo stalo diskusija ,,Ikimokyklinio ugdymo proceso organizavimas pagal atnaujintas ikimokyklinio ugdymo gaires“

2024 m. vasario 1 d. Švietimo pagalbos tarnyboje vyko apskritojo stalo diskusija ,,Ikimokyklinio ugdymo proceso organizavimas pagal atnaujintas ikimokyklinio ugdymo gaires“

Renginyje dalyvavo rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojai ugdymui ir ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio metodinės grupės nariai. 

Pagrindinis nagrinėtas klausimas – Kur ir kaip judėsime siekdami kokybės ikimokykliniame ugdyme?  Diskusijos dalyviai aptarė atnaujintos ikimokyklinio ugdymo programos gairių ir pasiekimų aprašo  svarbą, susipažino pedagogų kvalifikacijos kėlimo planu, kurį organizuos  NŠA, sėkmingam atnaujintam ikimokyklinio turinio įgyvendinimui. 

Renginyje dalyvavo 30 ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo pedagogų.