Apskritojo stalo diskusija „Kaip mums sekasi dirbti pagal atnaujintas pradinio ugdymo programas?“

Birželio 6 d. Ukmergės švietimo pagalbos tarnyboje vyko metodinis renginys – apskritojo stalo diskusija „Kaip mums sekasi dirbti pagal atnaujintas pradinio ugdymo programas?“. Rajono pradinių klasių mokytojos aptarė darbo su atnaujintomis pradinio ugdymo programomis specifiką ir iššūkius, pateikė rekomendacijų savo kolegėms, kurios dar tik nuo rugsėjo mėnesio dirbs pagal atnaujintas pradinio ugdymo programas. Savo darbo patirtimi dalijosi Ukmergės Užupio pagrindinės mokyklos mokytoja Daiva Butkienė, Ukmergės Dukstynos pagrindinės mokyklos mokytoja Bronė Mickuvienė ir Ukmergės Senamiesčio progimnazijos mokytoja Inga Petrauskienė. Metodinį renginį vedė rajono pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Ukmergės Senamiesčio progimnazijos mokytoja – Jurgita Stankevičienė.

Metodinio renginio metu pradinių klasių mokytojos plėtojo kompetencijas, padedančias efektyviau ir tikslingiau organizuoti pradinį ugdymą, lanksčiau ir tikslingiau pasirinkti mokymo(si) metodus, strategijas, aktualizuoti turinį, sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis tyrinėjant ir įveikiant iššūkius.