Rajono pedagogės, dirbančios su mišraus amžiaus vaikų grupėmis ir ikimokyklinių įstaigų pradedančios pedagogės, 2022 m. gegužės 13 d. dalyvavo gerosios patirties sklaidos renginyje „Šiuolaikiško ugdymo dėlionė“, kuris vyko Ukmergės vaikų lopšelyje -darželyje „Nykštukas“.

Įstaigos veiklą pristatė ir sveikinimo žodžius renginio dalyviams tarė Rita Motiejūnienė, Ukmergės lopšelio-darželio ,,Nykštukas“ direktorė ir Renata Gudaitienė, direktorės pavaduotoja ugdymui. Atviros veiklos metu pasidalinta patirtimi su kolegėmis, kaip kūrybiškai bei reflektyviai panaudoti projektinį metodą, organizuojant ugdomąją veiklą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Savo patirtimi dalinosi daugelis mokytojų, dirbančių šiame darželyje, todėl temų spektras buvo itin įvairus, nors ir susietas su pagrindine renginio idėja. Renginys sulaukė didelio rajono pedagogų susidomėjimo. Diskusijos metu svečiai pasidalino teigiamais atsiliepimais apie renginį ir pateikė savo patirties pavyzdžių, susietų su projektinio metodo taikymu, organizuojant ugdomąją veiklą vaikams.