Balandžio 18 dieną Vilniuje, Nacionalinėje švietimo agentūroje, vyko  projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ baigiamoji konferencija „Kalbų ugdymas“, kurioje dalyvavo ir mūsų rajono atstovė – lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Rasa Povylienė. Konferencijos metu buvo aptarti aktualūs atnaujintų ugdymo programų įgyvendinimo klausimai, pristatomi atlikti  tyrimai, planuojami išorinio vertinimo pokyčiai, kitos naujovės, dalinamasi gerąja praktika.

R.Povylienė išgirstomis naujienomis dalysis ir su rajono kolegėmis.