2021 m. balandžio 15 ir 20 dienomis Ukmergės rajono Taujėnų gimnazijos pedagogai  dalyvavo nuotoliniu būdu vykusiame 6 ak. val. seminare „Diferencijavimas, individualizavimas ir suasmeninimas pamokoje“, pagal (40 ak. val.) kvalifikacijos tobulinimo programos „Sėkminga pamoka  – misija įmanoma!“ ( KTPR Nr. 213002588) , I modulį.

Seminarą vedė lektorė: Renata Liagienė – mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo konsultantė, mokyklų veiklos kokybės išorės vertintoja, vadybos ekspertė.

Seminaro dalyviai plėtojo dalyko turinio planavimo ir tobulinimo kompetenciją, tobulino gebėjimus planuoti pamoką ir ją organizuoti, atsižvelgiant į skirtingus mokinių gebėjimus, taip, kad pamokoje kiekvienas mokinys patirtų sėkmę.