Balandžio 18 d. grupelė Ukmergės rajono ugdymo įstaigų vadovų dalyvavo Kaune, Verslo lyderių centre vykusiame švietimo pažangos programos „Tūkstantmečio mokyklos“ lyderystės veikiant srities renginyje „Kaip treniruoti lyderystės raumenį?“.

Renginyje pranešimus skaitė: Vita Akstinaitė, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Mokslo ir akademinio personalo prorektorė, profesorė; Aistė Dromantaitė, socialinių mokslų daktarė, Mykolo Romerio universiteto profesorė; Monika Kelpšienė, Vytauto Didžiojo universiteto edukologijos (ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas) mokslų doktorantė bei dėstytoja-asistentė; Saulius Alksnis, mentorystės temų ekspertas ir kiti žymūs lektoriai.

Dalyviai pagilino savo lyderystės žinias bei kūrybinėse dirbtuvėse mokėsi praktiškai taikyti įvairius jos metodus.

Švietimo pažangos programos „Tūkstantmečio mokyklos“ tikslas – mažinti mokinių pasiekimų atotrūkius ir sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(-si) sąlygas kiekvienoje savivaldybėje. Šia programa siekiama, kad kiekvienas Lietuvos vaikas turėtų galimybę mokytis šiuolaikiškoje ir atviroje mokykloje. Programą sudaro keturios sritys, kurios aktyviai sąveikauja viso projekto eigoje: įtrauktis, lyderystė, STEAM ir kultūrinis ugdymas.

Tai – pirmasis švietimo pažangos programos „Tūkstantmečio mokyklos“ lyderystės veikiant srities renginys.