Rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogės birželio 7 d. dalyvavo edukacinėje išvykoje – seminare „Gerosios patirties sklaida efektyviai įgyvendinant ikimokyklinio ugdymo programą Panevėžio ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Dalyvės išvykos metu apsilankė Panevėžio K. Ramanausko ir „Jūratės“ vaikų lopšeliuose darželiuose.

Panevėžio lopšelyje-darželyje „Jūratė“ kolegos pasidalino darbo patirtimi kaip sėkmingai organizuoti įtraukųjį ikimokyklinį ugdymą: stebėjome atviras veiklas skirtas specialiųjų poreikių turinčių vaikų skaičiavimo įgūdžių lavinimui, fizinio aktyvumo ir sveikatos gerinimui, taip pat kaip vaikus mokyti žaidžiant.

K. Ramanausko vaikų lopšelyje darželyje pedagogės dalyvavo kolegių vedamoje STEAM veikloje: trumpam grįžo į vaikystę, įsijautė į ugdytinių rolę ir vykdė mokytojų parengtas užduotis.

Išvyką vainikavo apsilankymas Bistrampolio dvare, kurio metu susipažino su dvaro istorija, gimine, kuri čia gyveno, aplankė centrinius rūmus, informacijos centrą, žirgyną, koplytėlę ir parką.

Džiugu, kad tarp Ukmergės ir Panevėžio pedagogų užsimezgė draugystė, susitarta dėl ateities planų plėtojant bendras idėjas ir veiklas.