Gegužės 17 d. rajono geografijos mokytojai dalyvavo gerosios patirties seminare, kuris vyko Ukmergės r. Vidiškių pagrindinėje mokykloje ir miestelio aplinkoje. Dirbant pagal atnaujintas geografijos ugdymo programas -privalomi praktikos ir tiriamieji darbai. Antano Smetonos ir Senamiesčio progimnazijos geografijos mokytoja Dalia Vaičiūnienė parengė programą ,,Geografinis žvilgsnis į savo gyvenamąją aplinką. Aplinkotyros tyrimai“ ir subūrė komandą, kuri organizavo seminarą.

Seminaro tikslas – plėtoti mokytojų kompetencijas, pasidalijant gerąja ugdymosi patirtimi: kaip geografijos pamokas organizuoti gyvenamojoje aplinkoje, pateikti praktinių pavyzdžių kaip atlikti aplinkotyros tyrimus, supažindinti su vietovėje vystomais netradiciniais verslais, patarti kaip organizuoti darbą grupėse ir palaikyti gerą draugišką atmosferą.

Jolanta Čekauskaitė – Ukmergės J. Basanavičiaus gimnazijos psichologė papasakojo apie Vidiškių miestelio istorinę praeitį, supažindino, kaip kilo idėja įkurti ir vykdyti edukacijas “Žibutės pievų ūkyje“. Sužinojome ir atlikome atsipalaidavimo, streso valdymo pratimų.

Ingrida Talapinienė – Ukmergės r. Vidiškių pagrindinės mokyklos geografijos mokytoja papasakojo kaip pamokose naudojama lauko klasė, mokyklos muziejus.

Dalia Vaičiūnienė – Ukmergės A. Smetonos gimnazijos ir Ukmergės Senamiesčio progimnazijos geografijos mokytoja organizavo aplinkos tyrimus, kur mokytojai gavo paruoštas instrukcijas ir jas išbandė praktiškai.

Bendraujant ir bendradarbiaujant lengviau pasiruošti dirbti pagal atnaujintas programas.