2021 m. balandžio 7 d.. nuotoliniu būdu vyko gerosios patirties seminaras „Ugdymo turinio įgyvendinimo nuotoliniu būdu patirtys muzikos pamokose Ukmergės gimnazijose“, skirtas rajono ugdymo įstaigų muzikos mokytojams .

Seminaro tikslas – plėtoti bei pagilinti mokytojų profesines ir  bendrąsias kompetencijas; pasidalinti ugdymo turinio įgyvendinimo patirtimis muzikos pamokose Ukmergės miesto gimnazijose; įkvėpti kitus mokytojus ieškoti kūrybinių ugdymo turinio prasmių, tobulinant muzikos pamokų turinį ir formas.

 

Seminaro metu pranešimus skaitė ir savo gerąja darbo patirtimi dalijosi  lektorės:

Irmina Balsienė – Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijos muzikos mokytoja;
Jūratė Martinkutė – Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos muzikos mokytoja.