2023 m.  kovo 2 d. Ukmergės vaikų lopšelyje – darželyje ,,Žiogelis“ svečiavosi būrys pedagogių, dirbančių su priešmokyklinio amžiaus vaikų grupėmis. Jos stebėjo atvirą veiklą „Atnaujinto priešmokyklinio ugdymo turinio įgyvendinimas“. Atvira ugdomoji veikla – bene labiausiai auklėtojas neraminanti veikla, kurią reikia pravesti, norint pademonstruoti savo darbo pasiekimus arba rezultatus. Kaip sudominti, užimti ir tuo pačiu parodyti rezultatą su šiuolaikinių vaikų grupe?

Priešmokyklinio ugdymo mokytojos Jolanta Belousienė ir Sigita Krukauskienė pasidalino savo gerąją darbo patirtimi. Svečiai turėjo galimybę matyti, kaip joms sekasi įgyvendinti atnaujintą priešmokyklinio ugdymo programą šešiamečių ir jungtinėse grupėse, kokios yra STEAM galimybės priešmokykliniame ugdyme?

Direktorės pavaduotoja ugdymui Vida Dalė Jankūnienė pasidžiaugė, kad ugdymo įstaiga yra apsirūpinusi šiuolaikiškomis inovatyviomis ugdymo priemonėmis, kad su vaikais dirba savo darbą išmanantys, nuoširdūs mokytojai. Rajono pedagogių susitikimą vainikavo matytų veiklų aptarimas ir malonus pasišnekėjimas prie arbatos puodelio.