Rajono ikimokyklinių įstaigų pedagogės 2022 m. rugsėjo 20 d. dalyvavo gerosios patirties sklaidos renginyje „Magiškoji STEAM laboratorija“,  kuris vyko Ukmergės vaikų lopšelyje –darželyje „Eglutė“.

Atviros veiklos metu pasidalinta patirtimi su kolegėmis, kaip kūrybiškai bei inovatyviai organizuoti ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą, panaudojant įvairias STEAM veiklas. Renginio metu savo patirtimi dalinosi Ukmergės vaikų lopšelio –darželio „Eglutė“ mokytojos: Aniceta Druskienė, Žaneta Motiejūnienė,  Deimantė Štarienė, Jolanta Verbickienė. Vykdytų ugdomųjų veiklų  temų spektras buvo įvairus ir susietas su pagrindine renginio idėja. Refleksijos  metu svečiai pasidalino teigiamais atsiliepimais apie renginį ir pateikė savo patirties pavyzdžių, susietų su „Steam“ metodų taikymu, organizuojant ugdomąją veiklą ikimokyklinio amžiaus vaikams.