Birželio 2-ąją Ukmergės r. Želvos gimnazijoje vyko gerosios patirties sklaidos seminaras, kurį vedė šios mokyklos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Rasa Povylienė bei muziejaus vadovė Zita Kriaučiūnienė. Seminare dalyvavo rajono lietuvių kalbos mokytojos.

Dalyvės stebėjo atvirą lietuvių kalbos pamoką 6 klasėje (ją vedė šios klasės mokytoja R.Povylienė), buvo pristatyta vieno geriausių šalies mokyklų muziejų – Želvos gimnazijos muziejaus – veikla, jo ekspozicijos, edukacinės programos. Apie tai kalbėjo jo vadovė Z. Kriaučiūnienė. Mokytoja R.Povylienė papasakojo apie kraštotyrinius darbus, atliktus kartu su mokiniais, taip pat pristatė galimybes, kaip muziejaus erdves galima panaudoti ugdymo procese.

Vėliau mokytojos dalyvavo ekskursijoje po Želvą ir susipažino su miestelio praeitimi, jo įžymybėmis. Į ekskursiją dalyves lydėjo R. Povylienė ir Želvos gimnazijos istorijos mokytoja Danguolė Tauginienė.

Tad matome, jog rajono lietuvių kalbos mokytojų metodinė veikla neapsiriboja vien Ukmergės miestu, o persikelia ir į mažesnius miestelius, kur galima pamatyti ir išgirsti kažką įdomaus ir naudinga.

O šis seminaras – vykdomos kvalifikacijos programos ,,Kompetencijų ugdymo svarba įgyvendinant atnaujintą lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio bei vidurinio ugdymo bendrąją programą” dalis. Jis buvo skirtas komunikavimo ir pilietiškumo kompetencijų ugdymui.