Gyvenimo įgūdžių programos mokymai

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje gruodžio 6 ir 8 dienomis kvalifikaciją tobulino dvylika Ukmergės rajono Gyvenimo įgūdžių (GĮ) dalyko mokytojų. Kontaktinėse paskaitose mokytojai buvo skatinami domėtis pamokų dizaino ir  metodologijos inovacijomis, jas atsirinkti ir adaptuoti  savo profesinėje veikloje. Nacionalinę GĮ kvalifikacijos tobulinimo programą sudaro 4 moduliai: socialinis ir emocinis (teorija ir praktika); sveikatos ir gyvybės saugojimas; krizių prevencija; pamokos dizainas. Programos apimtis – 270 akad. val., iš kurių 30 proc. skiriama praktikai. Programą baigusiems dalyviams bus išduodamas universiteto akredituotas kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas.