2021 m. kovo 2-ąją įvyko Ukmergės rajono lituanistų virtualus Zoom pasitarimas. Jame dalyvavo lietuvių kalbos metodinės tarybos narės, Švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Jolanta Gelūnaitė, taip pat prie renginio prisijungė ir Ukmergės rajono savivaldybės vyriausioji specialistė Dalia Ivaškevičienė bei Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Ingrida Krikštaponienė.

Pasitarimo metu buvo aptarti aktualūs lietuvių kalbos mokymo rajono mokyklose klausimai, diskutuota apie nuotolinio darbo privalumus bei trūkumus, planuota rajono lituanistų ateities veikla.

Taip pat svarstyta, kaip rajono lietuvių kalbos mokytojai galėtų prisidėti prie projekto „Ukmergė – Lietuvių kalbos dienų sostinė“ veiklų. Pasiūlyta parengti straipsnių į rajono spaudą aktualiomis lietuvių kalbos temomis, taip pat pagal galimybes publikuoti geresniuosius mokinių kūrybinius darbus.

Lietuvių kalbos situacija šalyje, rajone yra didelis mokytojų lituanistų rūpestis. Paskutiniu metu ypač neramina prastėjantis mokinių raštingumo lygis, tad rūpi ieškoti būdų, kaip visuomenę, ypač vaikus, jaunimą, sudominti gimtąja kalba, atskleisti jos ypatingumą, grožį. Nors lietuvių kalbos mokytojai nuolat stengiasi tai daryti, bet Lietuvių kalbos dienos – tai laikas, kada ypač tikslinga ir svarbu tam skirti dėmesį. Nemažai renginių, skirtų minėtoms dienoms, šiuo metu vyksta rajono mokyklose, tačiau norisi, jog kūrybiškos idėjos, įdomios veiklos peržengtų mokyklų ribas ir taptų pavyzdžiu visiems, kaip reikia domėtis gimtąja kalba, rodyti jai deramą pagarbą.

Rajono lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio
pirmininkė Rasa Povylienė