Spalio 26-27 dienomis Birštone vykusioje Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacijos organizuotoje konferencijoje „Transformuojantis mokytojų profesinis tobulėjimas mokymosi pažangai“ dalyvavo Švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Jolanta Gelūnaitė.

  • Konferencijoje buvo aptartos aktualios temos:
  • Ką kalba tarptautiniai ir šalies tyrimai apie mokinių pasiekimus (ir mokymąsi)
  • Kaip keičiantis ugdymo turiniui keičiasi vertinimas
  • Transformuojantis mokytojų profesinis tobulėjimas
  • Kaip dirbti su mokytojais šiandieniame kontekste

Pranešimus skaitė: Ričardas Ališauskas, ŠMSM Strateginio planavimo skyriaus vedėjas, dr. Irena  Raudienė, ŠMSM Ugdymo programų skyriaus vedėja, dr. Natalija Kaunickienė, Šiaulių Salduvės progimnazijos direktorė dr. Eglė Pranckūnienė, Mokyklų tobulinimo centro steigėja, projektų vadovė ir Kotryna Gotberg, psichologė, vadybos ir švietimo lyderystės konsultantė.