Gegužės 17 d. Ukmergės Dukstynos pagrindinėje mokykloje vyko kūrybinės dirbtuvės apie integruotą socialinį mokymą(si). Jose buvo pristatyta novatoriška integruota mokymo programa „Jaunas ir pilietiškas“ 5-8 klasėms, skirta ugdyti paauglių socialinį sąmoningumą ir pilietiškumą. „Jaunas ir pilietiškas“ integruoja ekonomikos, pilietiškumo bei etikos žinias ir kompetencijas pagal atnaujintas bendrąsias ugdymo programas per istorijos, geografijos, etikos ir dorinio ugdymo pamokas, taip pat pagal naująją gyvenimo įgūdžių programą.

Programa parengta pagal tarpdisciplinine reiškiniais grįsto mokymosi metodologiją, kuri pripažinta socialinio ir dorinio ugdymo inovacija Lietuvoje.

Visa programa „Jaunas ir pilietiškas“, kurią sudaro vadovėlis ir mokytojo knyga, yra patraukliai ir vizualiai įdiegta elektroninėje mokymosi platformoje EMA. Ji bus prieinama visiems mokytojams ir mokykloms Lietuvoje nemokamai.

Kūrybines dirbtuves vedė Lietuvos laisvosios rinkos instituto Švietimo centro lektoriai.