Spalio 31 d. Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje įvyko rajono matematikos mokytojų metodinio būrelio metodinės tarybos pasitarimas. Pasitarime metodinės tarybos nariai išsirinko naują  metodinio būrelio pirmininkę. Ja tapo Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos mokytoja Neringa Razumienė. Po to mokytojai diskutavo apie numatomą būrelio veiklą 2023–2024 m. m.